BSO Het Zeehuis

BSO Het Zeehuis valt samen met Waldorfschool Zeevonk onder CV Zeevonk. Door nauwe samenwerking en studie met het pedagogisch team willen we voor de kinderen continuïteit creëren opdat de overgang van Waldorfschool Zeevonk naar BSO Het Zeehuis prettig verloopt, opdat de kinderen zich overal thuis voelen en het pedagogisch handelen vanuit de antroposofie gewaarborgd is. Een opvangmiddag heeft een ritmisch verloop waarin samenzijn, eten en een praatje worden afgewisseld met eigen spel of een vrijwillige activiteit onder leiding van een pedagogisch medewerker.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep van maximaal 20 kinderen met twee pedagogisch medewerkers. De opvang vindt buiten plaats. We bieden momenteel buitenopvang op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. Gedurende het jaar zijn er enkele margedagen (studiedagen van de school) waarop de Het Zeehuis geopend is. We hebben nog geen vakantieopvang. Met het groeien van de school zal ook de opvang uitgebreider worden.

Wij zijn een beginnende BSO en stellen de betrokkenheid van ouders zeer op prijs. Wij zoeken ouders om deel te nemen aan de oudercommissie van de BSO Het Zeehuis.

BSO Het Zeehuis is officieel goedgekeurd en staat geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer 769912904. Ouders hebben hiermee de mogelijkheid om via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen.


BSO Het Zeehuis beschikt over een Pedagogisch beleidsplan en een beleid Beleid-Veilige-en-Gezonde-Omgeving.
Bij klachten kan men het Klachtenreglement raadplegen.
De GGD heeft een positief oordeel gegeven in het inspectierapport.
Tevens zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Privacy Statement Zeevonk