BSO Het Zeehuis

Buitenschoolse opvang Het Zeehuis staat in de steigers. Het Zeehuis is verbonden met de school en valt onder dezelfde CV. Door nauwe samenwerking en studie met het pedagogisch team willen we voor de kinderen continuïteit creëren opdat de overgang van Waldorfschool Zeevonk naar BSO Het Zeehuis prettig verloopt, opdat de kinderen zich overal thuis zullen voelen. Het Zeehuis zal een erkende BSO met LRK-nummer worden waardoor ouders een deel van de kosten terug kunnen vragen via de belastingdienst.

Verder informatie hierover zal volgen.