Eliteschool?

Er wordt ons wel eens gevraagd hoe wij het kunnen verantwoorden dat we zoveel schoolgeld van de ouders vragen. Wordt deze school dan niet een eliteschool of een privéschool?

Dit brengt ons ten eerste bij de vraag: wat is elitair? Is het elitair als de een het zich wel kan veroorloven en de ander niet. Wordt er nu alleen een laag met rijke ouders aangesproken?
Hoeveel geld besteden mensen aan hun kind voor sport, muzieklessen, kinderopvang, bijlessen of een kamp? Wat wil je investeren in de ontwikkeling van je kind?

Het schoolsysteem in Nederland is zo ingericht dat je er gratis gebruik van kunt maken. Vraag is of je dan ook aangeboden krijgt wat je wenst of dat het passend is voor je kind.
Een school zoals wij die hebben opgezet roept een vraag op: welke keuzes maak je? Als je wilt investeren in de toekomst van je kind dan is dat nú, in de jaren waarin hij of zij groeit, ontwikkelt en gevormd wordt.

Niet iedereen kan het zich veroorloven om zijn kind bij ons naar school te laten gaan. Ook niet iedereen kan het zich veroorloven om bij ons te gaan werken. Op dit moment is er nog geen salaris uit te halen. Wél veel voldoening natuurlijk, maar daar kopen we geen brood voor.
Wij stoeien met dit gegeven. We vragen nogal wat van ouders (en onszelf), daarnaast is het onderwerp ‘geld’ best een spannend onderwerp om te bespreken en/of je behoeftes daaromtrent te uiten. Gek eigenlijk, als je bedenkt dat er in de wereld geld in overvloed is. Op sommige plekken staat het stil, op ander plekken stroomt het en op weer andere plekken blijft het weg. Wij zijn zoekende naar de juiste bronnen.

Wij hebben een impuls gegeven aan ons ideaal door een staatsvrije Vrijeschool op te zetten omdat wij de noodzaak voelden onze visie te verwezenlijken. Wij wensen op andere wijze in het onderwijs te staan dan op de meeste plekken gangbaar is. De kinderen van deze tijd stellen een vraag waar wij aan willen beantwoorden. Wij willen gezondmakend onderwijs bieden.
In Nederland betekent dit dat we dan zelf, met de ouders, de financiën rond moeten zien te breien. Onze vrijheid moeten we kopen.
Die vrijheid wordt zichtbaar in de kleine klassen, in het feit dat wij als leerkrachten de verantwoordelijkheid dragen over alle aspecten van het onderwijs en de organisatie. Wij zijn klein en wendbaar en willen werken in tegenwoordigheid van geest. Leerkrachten, ouders en kinderen vormen samen een gemeenschap waarin ieder zijn plek heeft en gezien wordt.

Aan de ouders doen we een oproep, wil je graag je kind bij ons op school, wees welkom!
Wij hopen heel erg dat mensen de moed vinden om hun omgeving een hulpvraag te stellen wanneer het niet lukt om de ouderbijdrage uit eigen middelen te betalen. Wie om steun vraagt biedt zijn of haar omgeving de mogelijkheid om te investeren in een doel waar ze achter kunnen staan en dat heel dichtbij hen staat. Wie een vraag stelt treedt in contact, verrassende en onverwachte gesprekken kunnen ontstaan, dit werkt des te sterker als die vraag vanuit het diepste van je wezen komt en echt heel belangrijk voor je is, dit is ook heel spannend!
Door het betalen van een ouderbijdrage verbind je je met onze school vanuit een bewuste keuze, je bent dan medeondernemer en pionier. Dát werkt door in de ontwikkeling van je kind.

14 jul 2020