Ouderbijdrage

Wij hebben er bewust voor gekozen om een niet bekostigde school op te zetten.
Dit houdt in dat wij geen subsidie ontvangen van de overheid, maar ook dat wij aan veel minder eisen rondom toetsing, inrichting van onderwijs en leerlingenaantallen hoeven te voldoen.
Dit is voor ons de enige wijze waarop wij in vrijheid en naar eigen inzicht het onderwijs vorm kunnen geven en met eigen hand onze school kunnen besturen.

De inspectie beoordeelt ons op een aantal punten, kinderen die bij ons zijn aangemeld voldoen aan de wettelijke leerplicht.

Ons inkomen zal via andere wegen dan subsidies de school in moeten stromen voor het salaris van de leerkrachten, huur van lokalen, materialen e.d. Een groot deel daarvan zal komen via de ouderbijdrage.

Per jaar vragen wij €6000 (Dit kan in termijnen worden betaald á €500 per maand gedurende 12 maanden per jaar)
Gezinnen met meerdere kinderen kunnen gebruik maken van gezinskorting.
1e kind €6000 per jaar (€500 per maand)
2e kind €4800 per jaar (€400 per maand)
3e kind €3600 per jaar (€300 per maand)

Wij realiseren ons dat dit voor veel gezinnen een groot bedrag is. Toch leeft er bij ons het sterke verlangen dat ieder die de wens tot deze school heeft de middelen ertoe zal vinden, hetzij via familieleden of mensen in de omgeving die kunnen ondersteunen, hetzij op andere wijze.
Waar een wil is, is een weg. Dat is iets wat wij als initiatiefnemers op vele vlakken ervaren hebben het afgelopen jaar, wij hopen dat ook ouders en hun kinderen in deze ervaring kunnen delen.

Wij zijn heel blij met giften van particulieren of ondernemers die ons een warm hart toedragen en dit schoolinitiatief willen steunen.