Bouwen, creëren, verbinden

Willen wij de kinderen helpen in hun ontwikkeling tot wereldburger, willen wij hen helpen om hun plek in te nemen in een grotere gemeenschap, in de maatschappij, dan zullen wij dit ten eerste moeten voorleven.

Als leerkrachten werken wij met leraarzelfbestuur. Wij hebben ervoor gekozen om ons met elkaar te verbinden in een CV. Wij willen verantwoordelijk zijn voor de school in al zijn aspecten, op pedagogisch-, financieel- en organisatorisch vlak. Daarnaast nemen wij wekelijks de ruimte om ons door middel van studie en ontmoeting te verbinden met de antroposofie, de ontwikkeling van het kind en de mens als geheel.

Wij vertrouwen erop dat er vanuit de oudergroep expertise en bereidheid tot ondersteuning is. Met leerkrachten en ouders willen we taakgroepen vormen die de belangen van de school behartigen.

Samen, ouders en leerkrachten, staan we om de kinderen heen en geven vorm aan de omgeving waarin wij ons allen bewegen.
Ieder draagt bij in vrijheid en naar eigen vermogen.