Hoe ziet een dag eruit

Hoe ziet een dag eruit

Wij bieden een continu rooster, dit betekent dat iedere schooldag van 8.30u tot 14.00u duurt.
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen elkaar kennen, daarom zijn er gedurende de dag momenten die we met de hele groep samen beleven. Andere momenten gaan de groepen uit elkaar opdat ieder aangeboden krijgt wat er nodig is in zijn of haar leeftijdsfase.
We zoeken steeds naar een balans tussen in- en uitademen, samenwerken of iets voor jezelf doen, actie of rust, binnen of buiten. Dit is waar een kind bij gedijt. (En de leerkrachten ook!)

Om 8.30 ontvangen we de kinderen en de ouders in de centrale hal. Met elkaar zingen we een aantal liederen. Dan nemen de kinderen afscheid van hun ouders en wandelen we naar boven.

De kleuters gaan naar hun eigen lokaal. Met een lied en een vers wordt de zon begroet en de dag geopend. Haardkabouter Simão wordt wakker gemaakt en er is tijd voor een cultuurspel. Dit is een spel waarin we zingen, spreken en bewegen wat er op dat moment in het seizoen en jaarfeest aan de orde is. Na deze gezamenlijke opmaat van de dag mogen de kinderen vrij spelen. Er wordt volop ‘huisgehouden’ in het roze huis, bij de boerderij worden hele taferelen uitgebeeld en met lappen en stoelen ontstaan er hutjes en huizen.
De juf is ondertussen bezig met het bereiden van het fruit en drinken, het uitvoeren van een ambachtelijk werk of een schoonmaakklusje. Kinderen vinden het heerlijk om even te komen buurten en mee te helpen.

Terwijl de kleuters spelen wordt er in de onderbouwklas (1e, 2e en 3e klassers) hard gewerkt tijdens het hoofdonderwijs. Gedurende enkele weken staat één vak centraal, taal, rekenen of heemkunde (het ontdekken van je eigen ”heem’ de eigen omgeving).
Middels beweging, spel, verhalen en liederen nemen we de kinderen mee op reis. Teksten worden gereciteerd, getallenlijnen worden gelopen. Er zijn activiteiten voor de fijne en de grove motoriek. In toneelstukjes en verhalen maken de kinderen kennis met de rijkdom van de gevoelswereld. Tijdens het kringgesprek heeft ieder de mogelijkheid iets te vertellen en ontstaan er soms filosofische gesprekken. Dagelijks bieden we nieuwe leerstof aan, de kinderen verwerken deze in hun zelfgemaakte boek of schrift, door het nieuw aangebodene dagelijks te oefenen maken zij het zich eigen.

Om half elf komt de onderbouwgroep naar de kleuterklas en eten we van al het meegebrachte lekkers uit de trommels. Na het eten gaan we naar buiten. De kleinsten kunnen even uitrusten in de bolderkar terwijl we naar het bos wandelen.
In het bos is van alles te beleven, de kastanjeboom geeft iedere dag weer geschenken, vele stokken worden gevonden, de grote kinderen leren omgaan met zakmessen, met touwen aan een tak maken we de prachtigste schommels. Als het regent stappen we stevig door, als het zonnetje ons vergezelt zoeken we graag een stekje waar we lekker kunnen zitten.

Om half één zijn we weer terug op school en gaan we nogmaals eten.
Het laatste schooluurtje is voor de kleuters een rustmoment. De allerkleinsten kunnen een dutje doen op een schapenvachtje, de grotere kleuters rusten even en hebben dan ruimte om een puzzeltje te maken of rustig spel te spelen. Na een verhaal en afsluitende liederen is het alweer tijd om naar huis te gaan

De onderbouwgroep beleeft na al het buitenspelen een gouden uurtje waarin we handwerken, bijenwas boetseren, vormtekenen, schilderen en Engels en muziek krijgen.