Hoe ziet een dag eruit

Hoe ziet een dag eruit

Tijdens een aantal gesprekken hebben wij onze wensen ten aanzien van het rooster gebundeld, dit resulteerde in een dagopbouw waar wij allen enthousiast van werden.
Zie hier een beschrijving van hoe we dit vorm willen geven. Dit schema is een raamwerk, geen statisch gegeven. Enerzijds zullen we werken aan vorm en vastigheid, deze brengen de kinderen veiligheid en vertrouwen, anderzijds willen we ruimschoots gelegenheid geven aan ‘het ontstaan’, dit is de ruimte waarin ideeën geboren worden, spontane acties op touw gezet kunnen worden en waar kinderen hun eigen initiatieven kunnen ontplooien. Al gaande zullen we ontdekken wat er werkt en wat de groep kinderen van ons vraagt.

Wij bieden een continu rooster, dit betekent dat iedere schooldag van 8.30u tot 14.00u duurt. Naar ons inziens is het gezondmakend voor kinderen om steeds dezelfde tijden aan te houden.
Wij streven ernaar om ook naschoolse opvang te bieden, dit is in ontwikkeling, op dit moment kunnen we hierover niet veel meer mededelen.

In de opbouw van de dag nemen we ruim de tijd om als één groep samen te zijn. Een belangrijke pijler voor ons onderwijs is de gemeenschap die we samen vormen en de sociale processen die plaatsvinden. Wij wensen dat de kinderen van verschillende leeftijden elkaar kennen, met elkaar omgaan en ook dat de verschillende leerkrachten zich met alle kinderen kunnen verbinden.
Om dit mogelijk te maken is er door de dag heen steeds een beweging van samenkomen en weer in groepen uit elkaar gaan, zo komen we tegemoet aan wat de kinderen in verschillende leeftijdsfasen vragen.

In de ochtend starten we als één groep, we zingen enkele liederen en doen een kringspel of oefening die geschikt is voor alle leeftijden. Al naar gelang het seizoen en het jaarfeest dat aan de orde is zullen we hier langere of kortere tijd aan besteden. Na de opening gaan we in twee groepen uit elkaar.
Halverwege de ochtend komen we weer samen om te eten en buiten te spelen.
Aan het begin van de middag genieten we samen de lunch.

De kleutergroep heeft in de ochtend ruim de tijd voor vrij spel, het eten voor de pauze wordt bereid en kinderen kunnen zelf aan de gang met creatieve of ambachtelijke werkjes.
Na het pauzemoment halverwege de ochtend wordt er uitgebreid buiten gespeeld.
Een ochtend school kan voor jonge kinderen intensief zijn. Na de lunch richten we een rustmoment in, jonge kinderen zouden zelfs even kunnen dutten, de oudere kleuters hebben gelegenheid om helemaal bij zichzelf aan te komen met een klein spel of boekje.

Voor de onderbouwgroep verdelen we de schooldag tussen de pauzes in de volgende drie onderdelen:
Hoofdonderwijs, hierin werken de kinderen in periodes van enkele aaneengesloten weken aan taal of rekenen. De omgeving en de natuur worden verkend in geschiedenis en aardrijkskunde. Er wordt nieuwe stof aangeboden, verwerkt en geoefend. Verhalen en beweging spelen een grote rol in deze lessen, er is ruimte om erop uit te trekken, de kinderen zullen aan de slag gaan met wat de leerkracht aanbiedt en zullen zelf ontdekken en vormgeven.
Het tweede deel, na de eerste pauze is voor kunstzinnig werk, dit kan tekenen of schilderen zijn, handwerken of houtbewerken.
Na de lunch is er tijd voor de meer fysiekere uitdagingen, een wandeling, bewegingsspelen of lekker struinen.

Wekelijks hebben we een vaste buitendag waarop we er met alle kinderen op uittrekken. In periodes sluiten we ons graag aan bij een boerderij, tuin of ambachtsman/vrouw om wekelijks te werken en te klussen.