Kleuters

Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen in de kleuterklas beginnen. Ze zullen hier 2 á 2,5 jaar doorbrengen.
Herhaling, gewoontevorming en nabootsing staan centraal in de kleuterklas.
Iedere dag is hetzelfde opgebouwd, de voorspelbaarheid hiervan brengt de kinderen rust en vertrouwen.
In de week zijn er enkele vaste activiteiten, iedere dag krijgt hiermee zijn eigen kleur en stemming, dit geeft oriëntatie aan de kinderen. Maandag is bijvoorbeeld de schilderdag en wordt er rijst gegeten. Op dinsdag is het broodbakdag , op donderdag is er soep en krijgen de kinderen euritmieles, op vrijdag wordt er heerlijke havermout bereid.

Er is een gezonde afwisseling tussen klassikale activiteiten en vrij spel.
Iedere ochtend beginnen de kleuters in de kring met het wakker maken van de kabouter en wordt de dag met enkele liederen geopend. Gedurende enkele weken wordt er een cultuurspel gedaan dat aansluit op wat er buiten gebeurt in de natuur en de jaarfeesten die op dat moment aan de orde zijn.
Na de gezamenlijk opening is er ruimte voor vrij spel, de kinderen bouwen hutten, spelen in het huisje, met de boerderij of helpen de juf met wat zij op dat moment doet. Wat werd aangedragen in het cultuurspel, wat de juf voorleeft en wat de kinderen zelf meemaken vindt tijdens dit spel een verwerking in eigen, scheppende activiteit. Halverwege dit spelen komen de kinderen weer samen om een stukje fruit te eten, daarna wordt met hernieuwde energie het spel verdiept.
Na opruimen en enkele handgebarenspelletjes wordt er gegeten. Wat de kinderen meenemen van huis wordt met elkaar gedeeld, enkele maaltijden worden door de school verzorgt.

Rond 11 uur gaat de klas naar het bos. Op een vaste plek hebben de kinderen ruim een uur waarin ze in het zand kunnen spelen, bomen kunnen klimmen of bij juf met een mes een stok mogen slijpen.
Weer terug op school worden alle handen gewassen en genieten de kinderen van de tweede maaltijd. Na het eten is iedereen soezerig, de kinderen leggen zelf hun schapenvacht op de grond en genieten van een momentje rust, de jongere kinderen wat langer, de oudere kinderen zijn al snel klaar voor een werkje aan tafel of nog een klein spel. In de laatste twintig minuten komt iedereen weer samen in de kring, juf vertelt het verhaal, de kabouter wordt naar bed gebracht en met een lied wordt de dag afgesloten. Om 14.00u gaat iedereen weer naar huis.