Categorieën
Uncategorized

Zeevonk nieuwsbrief nr 6

                                  

We zijn zowaar van start gegaan!

Een jaar geleden bouwden we aan een school, we wisten wat we wilden, en we twijfelden er niet aan dat het ons zou lukken (toegegeven… wakkere nachten met kopzorgen zijn niet aan ons voorbij gegaan…), dat het nu werkelijkheid is geworden komt soms nog heel onwerkelijk over.
Dan knijpen we in elkaars arm: “zie ons eens lopen, met acht kinderen in het bos!”

Maandag 31 augustus 2020 zijn we begonnen met 2 peuters, 3 kleuters en 3 onderbouwkinderen (6, 7 en 8 jaar). We hebben twee prachtige lokaaltjes in mogen richten in het Vreedehuis. Iedere ochtend staat er om 8.00 uur een vrijwilliger klaar om voor ons de deur te openen, we voelen ons met open armen ontvangen.

We zijn aan het zoeken wat logistiek het handigst is, waar laat je jassen en schoenen, wanneer zijn we samen, wanneer zijn de twee groepen apart? Nu, na twee weken kunnen we toch al wel zeggen dat we enige handigheid hebben gekregen. De basisvorm zat er al snel in.
We beginnen ’s ochtends in de hal met kinderen en ouders, we zingen enkele liederen en gaan dan naar de klassen. De onderbouwers zijn druk met de rechte en de kromme en spiegelvormtekeningen. De beer werd een ‘B’ en de koning een ‘K’ en Repelsteeltje een ‘R’. We hebben leuke liedjes en spelletjes gedaan, het breiwerk staat op de pennen en iedere dag ontdekken we een nieuw stukje van het gebouw.
De peuters en kleuters gaan na het cultuurspel spelen. Het is nog een jonge groep, om een uurtje of 9.30 zijn ze er wel toe om samen te zitten en fruit te eten.
Om 10.30 komt de onderbouwklas bij de kleuters en eten we samen van al het lekkers dat ieder heeft meegebracht.

Categorieën
Uncategorized

Eliteschool?

Eliteschool?

Er wordt ons wel eens gevraagd hoe wij het kunnen verantwoorden dat we zoveel schoolgeld van de ouders vragen. Wordt deze school dan niet een eliteschool of een privéschool?

Dit brengt ons ten eerste bij de vraag: wat is elitair? Is het elitair als de een het zich wel kan veroorloven en de ander niet. Wordt er nu alleen een laag met rijke ouders aangesproken?
Hoeveel geld besteden mensen aan hun kind voor sport, muzieklessen, kinderopvang, bijlessen of een kamp? Wat wil je investeren in de ontwikkeling van je kind?

Categorieën
Uncategorized

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 5

Beste lezer,

Een school opzetten is alsof je iedere week een cadeautje mag uitpakken. Steeds weer openbaren zich nieuwe zaken, krijgen we iets voor elkaar, hebben we een mijlpaal bereikt of opent iemand voor ons een deur.

Deze week verrasten wij onszelf: Wij hebben een naam gevonden voor onze school!
Overdag klonk deze naam in onze initiatiefgroep, diezelfde avond waren mensen op meerdere plekken in Nederland getuige van een bijzonder fenomeen in zee: Zeevonk.
Wij gaan verder onder de naam:

Waldorfschool
Zeevonk

Zeevonk is een eencellige alg, verenigd in groepen kunnen ze hun licht laten schijnen.
Hiervoor zijn  specifieke omstandigheden nodig, de temperatuur en de stroming moeten juist zijn. Als dan het water in beweging wordt gebracht lichten de golven op in blauwgroene gloed.

Laat dat nu precies zijn wat wij voor ogen hebben: In een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders willen wij de kinderen helpen om hun eigen licht te laten stralen. Wij verzorgen de voorwaarden, een weldadige temperatuur, gezonde stroom en beweging. Wij initiëren een kleine vonk, de kinderen zullen dit verder dragen gedurende hun leven.

Categorieën
Uncategorized

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

In deze brief hebben we nieuws te melden dat we het liefst van de daken schreeuwen:

Wij gaan starten in september 2020!
In het: Elizabeth Vreedehuis

in de Riouwstraat 1 in Den Haag

Wij hebben een bijzonder fijne ontmoeting en goed gesprek gehad met de mensen van het Vreedehuis. Daaruit kwam voort dat wij graag met elkaar in zee gaan, in beide richtingen hebben we elkaar veel te bieden.
We zijn zó blij dat we niet alleen onderdak in een gebouw hebben gevonden maar dat we in een HUIS mogen wonen! Een huis met prachtige kamers, fijne mensen en waar inspirerende activiteiten plaatsvinden. Dit is voor ons een optimale omgeving om onze pedagogische doelen zoals gemeenschapsvorming en buitenonderwijs te verwezenlijken.

Categorieën
Uncategorized

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 3

Nu de wereld stil staat zijn wij van het initiatief voor de staatsVrijeschool ook gedwongen om op een lager pitje te werken. Thuisonderwijs aan de eigen kinderen en het verzorgen van lessen op afstand aan de klas vragen veel aandacht maar brengen ons ook nieuwe ideeën over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs.
Onze wekelijkse vergaderingen vinden nu plaats via de computer, dat is een andere dimensie en verbinding dan wanneer we elkaar in het echt zien.

Wat betekent deze tijd voor onze school in oprichting? Hoe ziet het eruit met de startdatum?

Categorieën
Uncategorized

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

Woensdag 5 februari hadden we onze tweede bijeenkomst.
De opkomst was weer hartverwarmend. Wij ervaren dat er veel goeds op ons pad komt, verschillende helpende handen worden ons toegestoken. Dank hiervoor!

De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. Wekelijks komen we samen om met elkaar te overleggen. 1 of 2 zondagen per maand nemen we twee en een half uur de tijd om ons te verdiepen in een onderwerp.
Onze overleggen hebben een bepaalde opzet: we delen met elkaar hoe het met ons gaat, we doen euritmie en we bestuderen een tekst over menskunde, sociale driegeleding en wat al niet meer op antroposofisch gebied.
Daarna is het tijd voor praktische zaken.

Categorieën
Uncategorized

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

Op 13 november organiseerden wij onze eerste informatieavond.
Onverwacht groot was de opkomst, met ruim 40 mensen vormden we een kring!
Naast enkele ouders waren er ook veel mensen die niet direct een school zoeken voor hun kinderen maar die wel benieuwd zijn naar dit initiatief.

We hebben ons voorgesteld, 5 leerkrachten/ouders met een grote wens om onderwijs te bieden waarin de verbindingsdriehoek kind, ouder, leerkracht in evenwicht is. Enkele zaken die we heel belangrijk vinden voor de nieuwe school zijn kleinschaligheid, antroposofie als uitgangspunt, de vorming van een gemeenschap waarbinnen de kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Als initiatiefnemers zijn wij heel benieuwd wat er leeft bij de mensen die aanwezig waren, deze avond was een eerste aftasten of ons idee grond heeft om te kunnen landen.