Nieuwsbrief 1

Op 13 november organiseerden wij onze eerste informatieavond.
Onverwacht groot was de opkomst, met ruim 40 mensen vormden we een kring!
Naast enkele ouders waren er ook veel mensen die niet direct een school zoeken voor hun kinderen maar die wel benieuwd zijn naar dit initiatief.

We hebben ons voorgesteld, 5 leerkrachten/ouders met een grote wens om onderwijs te bieden waarin de verbindingsdriehoek kind, ouder, leerkracht in evenwicht is. Enkele zaken die we heel belangrijk vinden voor de nieuwe school zijn kleinschaligheid, antroposofie als uitgangspunt, de vorming van een gemeenschap waarbinnen de kinderen zich kunnen ontwikkelen.
Als initiatiefnemers zijn wij heel benieuwd wat er leeft bij de mensen die aanwezig waren, deze avond was een eerste aftasten of ons idee grond heeft om te kunnen landen.

Wat is het wat je niet wil? Zo werd ons gevraagd.
Het opzetten van deze nieuwe school willen we niet neerzetten als een tegenbeweging van de huidige scholen in Den Haag. Wel willen we een nieuw geluid laten horen in onderwijsland en zijn er vele zaken die we graag anders zien. Autonomie van de leerkracht en gemeenschapsvorming met de ouders hebben daarin een grote rol.
Als leerkrachten willen we zeggenschap over het leerplan en ruimte om te zien wat de groep en de individuele kinderen nodig hebben, wij willen geen vaststaande methodes zoals die in boekjes wordt aangereikt.
We willen graag kleinere groepen, rond de 15 kinderen.
We willen als leerkrachten onder elkaar ruimte scheppen waarin wij kunnen studeren en rondom het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen staan, van hieruit willen wij onszelf steeds vernieuwen en niet de dingen doen ‘omdat dat altijd zo gedaan werden’.
Met de ouders willen we samen om de school staan. Vanuit de oudergroep veronderstellen we op allerlei gebieden expertise die we in kunnen zetten. Dit kan vorm krijgen in taakgroepen waar ouders en leerkrachten aan deelnemen.

Er ontstond ook een gesprek rondom het onderwerp hoe de kinderen kunnen aansluiten op de  maatschappij wanneer ze van school komen. Hoe groot is de kloof tussen een ideale, beschermde wereld en de ‘echte’ wereld?
Naar ons inziens zal een kind evenwichtig kunnen opgroeien wanneer het in al zijn kwaliteiten is gezien en ondersteund, dit zal zo’n stevige basis geven dat het overal zijn weg zal kunnen vinden.
Het is niet zo dat het alle jaren een meegaande, enkel harmonische tijd beleeft, integendeel: in het dagelijkse leven, in de lesstof, op school of thuis zijn er zoveel grote en kleine weerstanden waaraan het kind zich sterken kan. Juist deze weerstanden en hindernissen vormen het toneel waarop ieder leert leven…

Het onderwerp ‘toetsen’ kwam voorbij, als kinderen van school komen in klas 6 moet er van overheidswege een eindtoets worden afgenomen voor het vervolgonderwijs. Idealiter zouden we een school op willen zetten voor kinderen tot zo’n 18 jaar, dit geeft dan de ruimte om zelf het toetsen van de (door overheid gewilde) vorderingen in de hand te hebben.
Als leerkrachten willen we weten waar de kinderen staan, wij zullen hen volgen in de ontwikkeling en dit bijhouden. Hiervoor zal ook getoetst worden. Wij stellen ons hierbij de vraag hóe we de toetsen zelf vormgeven, en wat we er vervolgens mee doen.

We eindigden de avond met het invullen van briefjes. Van velen hebben we tips, vragen en bemoediging ontvangen. Wij willen daar iedereen hartelijk voor danken!

Vooruitkijkend kunnen wij melden dat we bezig zijn met allerlei stappen. We hebben een inspirerend gesprek met enkele kenners gehad rondom de vraag welke rechtsvorm we willen en wat dit impliceert in hoe men omgaat met elkaar en met de geldstromen.
Ook staan er bezoeken op de agenda aan andere scholen die verschillende organisatievormen hanteren om van hen te leren hoe zij dit doen.
Op 5 februari organiseren we een thema-avond rondom een inhoud en praktische zaken. Tijdens deze avond willen we heel graag spreken met ouders die daadwerkelijk hun kind op school zouden willen doen, maar ook anderen zijn zeker welkom om mee te spreken.
De website is ‘under construction’ en de facebookpagina laat niet lang meer op zich wachten.
Zegt het voort!

Rest ons nog een oproep: wie weet er een gebouw waarop een sociale/culturele bestemming rust? Laat het ons weten!

Wie wil ons financieel steunen, als particulier of als bedrijf?
We horen het graag via de mail!

08 dec 2019