Nieuwsbrief 2

Woensdag 5 februari hadden we onze tweede bijeenkomst.
De opkomst was weer hartverwarmend. Wij ervaren dat er veel goeds op ons pad komt, verschillende helpende handen worden ons toegestoken. Dank hiervoor!

De afgelopen maanden hebben we niet stil gezeten. Wekelijks komen we samen om met elkaar te overleggen. 1 of 2 zondagen per maand nemen we twee en een half uur de tijd om ons te verdiepen in een onderwerp.
Onze overleggen hebben een bepaalde opzet: we delen met elkaar hoe het met ons gaat, we doen euritmie en we bestuderen een tekst over menskunde, sociale driegeleding en wat al niet meer op antroposofisch gebied.
Daarna is het tijd voor praktische zaken.

We zijn begonnen met ons zichtbaar te maken, we hebben een website, facebook en Instagram. Ook hebben we visitekaartjes. Maar het allerbelangrijkste zijn de gesprekken die we voeren met de mensen om ons heen, dan is er levend contact en gaat ons verhaal verder de wereld in.

Top-5
Wat is de top 5 van zaken die in deze staatsvrije vrijeschool anders zijn dan in een staatsgebonden vrijeschool, “Wat zie ik als ik mijn kind naar jullie school breng?” Zo werd ons gevraagd door een ouder.
Wij wagen een poging:
1. Kleinere klassen, rond de 15 leerlingen op een leerkracht.
2. Veel buiten zijn in de natuur, werken op het land, struinen door de duinen.
3. Geen toetsen die ons van bovenaf worden opgelegd maar de wil om een kind in zijn totaliteit waar te nemen.
4. Lerarenzelfbestuur, de leerkrachten willen verantwoordelijk zijn voor alle aspecten van de school. Dat betekent dat we lesgeven, de school organiseren (met warme ondersteuning van ouders) en ons verbinden met de ontwikkeling van de mens door middel van studie en ontmoeting.
5. Wij hebben vrijheid van onderwijs. We ontvangen geen subsidie van de gemeente. Dit is een lastige kwestie maar de enige manier om de kinderen zo in hun ontwikkeling bij te staan als wij voor ogen hebben. Onze droom is dat onze school blakend gezond wordt, dat een goede geldstroom ons kan dragen en vele kinderen dit onderwijs kunnen volgen.

Gebouw
We zijn hard op zoek naar een gebouw, we hebben allerlei organisaties aangeschreven, scouting, antikraak. Op dit moment hebben we contact met een scouting die positief is over ons initiatief.
Ook is er een gebouw aan de Escamplaan waar we zouden kunnen starten voor een klein prijsje, deze ligt midden in de bebouwde kom, erachter liggen sportvelden, er zijn plannen om hiervan een ontmoetingsplek/park te maken.

Financiën
Een econoom heeft met ons meegekeken naar de begroting. Huur van lokalen, onderhoud, verzekeringen, salaris van leerkrachten zijn hierin opgenomen.
Wat zullen de ouders per maand moeten gaan betalen? Wij kwamen nu uit op 500 euro per kind per maand. Wij hopen dat dit bedrag nog omlaag kan. Dat is afhankelijk van het aantal leerlingen dat we krijgen en de huur die we zullen gaan betalen. Ook zijn we bezig met verschillende fondsen. Een gesprek met de gemeente staat op stapel. We zijn ons aan het oriënteren in de kinderopvang (peuters en naschoolse opvang) hier liggen mogelijkheden voor ouders om via de belasting geld terug te krijgen, winst die hieruit voortvloeit kan weer terugstromen in de school.

Vervolg
Een aantal ouders hebben al een interesseformulier ingevuld. Het is voor ons heel fijn om te weten wie hun kind bij ons op school wensen.
Ergens in mei willen we met gesprekken beginnen, daarin maken we kennis met elkaar en zien we van beide kanten of het past, ouders moeten natuurlijk kijken of het financiële stuk voor hen haalbaar is. Wat de bijdrage gaat worden voor ouders die een tweede en/of derde kind op school inschrijven zijn we nog niet over uit.

Over 8 á 10 weken plannen we weer een bijeenkomst om verder te gaan met bouwen, creëren en verbinden!

Hartelijke groeten,

Mariëlle Grootwassink
Eefje Helleman
Christel Houtermans
Sanneke Potgiesser
Selma van der Tuin

12 feb 2020