Nieuwsbrief 3

Nu de wereld stil staat zijn wij van het initiatief voor de staatsVrijeschool ook gedwongen om op een lager pitje te werken. Thuisonderwijs aan de eigen kinderen en het verzorgen van lessen op afstand aan de klas vragen veel aandacht maar brengen ons ook nieuwe ideeën over wat wij belangrijk vinden in het onderwijs.
Onze wekelijkse vergaderingen vinden nu plaats via de computer, dat is een andere dimensie en verbinding dan wanneer we elkaar in het echt zien.

Wat betekent deze tijd voor onze school in oprichting? Hoe ziet het eruit met de startdatum?

Dat weten we nog niet.
Wel moeten we nu de bijeenkomsten gaan uitstellen, de komende tijd zal er geen live contact zijn met de mensen die om ons initiatief heen staan en de mensen die overwegen hun kind bij ons aan te melden.

Wat we via de computer en telefoon kunnen doen dat doen we.
Welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen weken geweest:

– We zijn nog steeds in gesprek over een locatie. Wij hopen snel meer duidelijkheid te krijgen.
– We hebben een aanvraag gedaan en gesprek gehad met een fonds dat ons wellicht wil steunen, financieel en met een fonds op naam.
– We hebben gesproken met de gemeente, zij staan welwillend tegenover ons initiatief. Zeker in het kader van passend onderwijs, één van de gemeentelijke agendapunten op gebied van onderwijs, scoren we hoog. Qua huisvesting hebben zij geen verplichting naar ons, we zijn als maatschap een bedrijf en bedrijven moeten hun eigen zaakjes regelen. Lastig punt is dat we voor een gebouw wel afhankelijk zijn van een onderwijsbestemming.

Hoe bovenstaande punten zich gaat ontwikkelen en in welk tijdsbestek zullen we gaan zien.

Wij houden de moed erin en stappen gestaag voort.

Hartelijke groet,

Marielle Grootwassink
Eefje Helleman
Christel Houtermans
Sanneke Potgiesser
Selma van der Tuijn

29 mrt 2020