Nieuwsbrief 4

In deze brief hebben we nieuws te melden dat we het liefst van de daken schreeuwen:

Wij gaan starten in september 2020!
In het: Elizabeth Vreedehuis

in de Riouwstraat 1 in Den Haag

Wij hebben een bijzonder fijne ontmoeting en goed gesprek gehad met de mensen van het Vreedehuis. Daaruit kwam voort dat wij graag met elkaar in zee gaan, in beide richtingen hebben we elkaar veel te bieden.
We zijn zó blij dat we niet alleen onderdak in een gebouw hebben gevonden maar dat we in een HUIS mogen wonen! Een huis met prachtige kamers, fijne mensen en waar inspirerende activiteiten plaatsvinden. Dit is voor ons een optimale omgeving om onze pedagogische doelen zoals gemeenschapsvorming en buitenonderwijs te verwezenlijken.

Ons initiatief raakt in een stroomversnelling, we zullen in gesprekken tot een overeenkomst moeten komen voor samenwerking in het gebouw. Ouders die hun interesse hebben laten blijken gaan we uitnodigen voor kennismakingsgesprekken. We zullen flink wat schriftelijke werk verzetten, er moet een schoolplan geschreven, inschrijfformulieren opgesteld,  veiligheidsbeleid en zo meer. Veel hiervan staat al in de steigers, nu gaan we inzetten voor de landing.
Er wordt van ons gevraagd hard te werken, maar níet te haasten: de euritmieoefeningen waar we onze vergaderingen mee beginnen hebben nog steeds een plek en stimuleren ons om bewust en met aandacht de wereld in te gaan.

Verder kunnen we melden dat we tussen de corona door langs de Kamer van Koophandel zijn geweest en onze handtekeningen hebben gezet, onze maatschap is een feit! Het rekeningnummer kan nu volgen, de eerste blauwe envelop is al binnen…

Gesprekken met mensen en organisaties in onze omgeving leren ons veel en stemmen hoopvol.

Stap voor stap… Kom je overal… Thuis…
We houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groet van de staatsVrijeschool (over een passende naam zijn we in conclaaf, het is wachten tot de juiste valt. Suggesties zijn welkom!)

29 mei 2020