Nieuwsbrief 5

Beste lezer,

Een school opzetten is alsof je iedere week een cadeautje mag uitpakken. Steeds weer openbaren zich nieuwe zaken, krijgen we iets voor elkaar, hebben we een mijlpaal bereikt of opent iemand voor ons een deur.

Deze week verrasten wij onszelf: Wij hebben een naam gevonden voor onze school!
Overdag klonk deze naam in onze initiatiefgroep, diezelfde avond waren mensen op meerdere plekken in Nederland getuige van een bijzonder fenomeen in zee: Zeevonk.
Wij gaan verder onder de naam:

Waldorfschool
Zeevonk

Zeevonk is een eencellige alg, verenigd in groepen kunnen ze hun licht laten schijnen.
Hiervoor zijn  specifieke omstandigheden nodig, de temperatuur en de stroming moeten juist zijn. Als dan het water in beweging wordt gebracht lichten de golven op in blauwgroene gloed.

Laat dat nu precies zijn wat wij voor ogen hebben: In een gemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders willen wij de kinderen helpen om hun eigen licht te laten stralen. Wij verzorgen de voorwaarden, een weldadige temperatuur, gezonde stroom en beweging. Wij initiëren een kleine vonk, de kinderen zullen dit verder dragen gedurende hun leven.

Met ‘Waldorfschool’ willen wij ons aansluiten bij de wereldwijde beweging van vrijescholen.
Zegt het voort!
Nu komt de klus van aanpassen in website en e-mail e.d. Eindelijk….

Afgelopen maandag waren we te gast bij de ledenvergadering van de Antroposofische Vereniging in Den Haag. We mochten vertellen, er werden geïnteresseerde vragen gesteld en een levendig gesprek kwam op gang. Dank voor de fijne ontmoeting!

Verder kunnen we melden dat we bezig zijn met de bankrekening, wij worden nu alle vijf doorgelicht door de Triodos en we hopen snel goed te worden bevonden en een nummer te krijgen.

Een stichting verbonden aan de school staat ook in de steigers, hiermee zal het aantrekkelijker zijn om donaties te doen en zijn fondsen voor ons toegankelijker. Het zal nog een hele kluif worden om alles rond te krijgen, gelukkig raken we aardig bedreven in de bureaucratische molen.

Morgen, zaterdag 20 juni beginnen we met de eerste aannamegesprekken. Eindelijk zullen we echt kennis maken met onze eerste ouders. Wij zien er naar uit.
Tegelijkertijd wordt nu ook al zo duidelijk dat het voor sommige mensen niet haalbaar is om het jaargeld te betalen terwijl het kind zó gewenst is op onze startende school!
Wij hopen heel erg dat er mensen zijn die ons willen steunen met giften zodat ook de kinderen van wie de ouders het bedrag niet op kunnen brengen toch naar school kunnen komen. 
Zodra ons rekeningnummer rond is zullen we hier een gerichtere vraag over stellen.

Ontvang een hartelijke groet,

Eefje, Christel, Mariëlle, Sanneke en Selma

19 jun 2020