Nieuwsbrief maart 2022

Waldorfschool zeevonk is in vol bedrijf! Op dit moment hebben wij 21 kinderen verdeeld over de kleuterklas met juf Eefje en juf Conny, klas 1/2 met juf Sanneke en klas 3 met juf Mariëlle. Voor het nieuwe schooljaar staan er al nieuwe kleuters op de lijst, wij zullen in september dan ook een 2e kleuterklas gaan openen! Uit twee gevulde kleuterklassen (ongeveer 12 kinderen per klas) stroomt dan jaarlijks een mooie groep van ongeveer 8 kinderen door naar de eerste klas.

In de school
In de kleuterklas is het spel bijzonder rijk en fantasievol, nieuwe kinderen stromen makkelijk in en de gewoontevorming zit stevig. In klas 1 is na het leren en veel schrijven van de letters opeens het deurtje naar lezen opengegaan, een magisch moment! De tweede klassers leven met hart en ziel mee met de verhalen van Franciscus, met zijn moeder Donna Pica die alles begrijpt en zijn vader Bernadone, nogal heftig van temperament… De derde klas smult van alle ambachten die voorbij komen, een echte haringlogger werd bezocht, de boerderij en het huizenbouwen staat ons nog te wachten. Met de ouders van de kinderen groeit de band, er zijn nu enkele werkgroepen die de school ondersteunen. Heel fijn dat we na het eerste bouwwerk nu een deel van de klussen aan anderen kunnen toe vertrouwen.

Open dag
Op 16 april aanstaande houden we van 10 uur tot 13.00 uur een open dag. Met open lessen en mogelijkheid tot gesprek willen we nieuwe ouders en geïnteresseerden een kijkje in ons onderwijs bieden. We stellen het zeer op prijs als lezers van deze nieuwsbrief dit willen delen binnen hun netwerk!

Opbrengst Michaelsmarkt
In het najaar hebben we een heel geslaagde en gezellige Michaëlsmarkt gehad. Heel fijn om zoveel mensen te zien en te spreken. De kinderen, ouders en leerkrachten hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken! De opbrengst van 1845 euro gaan we gebruiken voor meubilair van de groeiende klassen.

Gebouw
Wij zullen in ieder geval het schooljaar 2022/2023 nog in het Vreedehuis vertoeven. Daar zijn we heel blij mee! De samenwerking is fijn, het contact met verschillende groepen is een rijkdom. Desalniettemin zijn we ijverig op zoek naar een nieuw gebouw, met een werkgroep binnen de school hebben we onze korte- en lange termijnwensen op papier gezet. Mocht iemand nog een gebouw weten/hebben dan horen wij dit graag!.

Stichting Sleipnir
Sinds januari zijn wij aangesloten bij Stichting Sleipnir https://sleipnir.nl/  Hiervoor hebben we de maatschap omgezet in een CV, met Sleipnir als stille vennoot is de school nu ‘van zichzelf’, geneutraliseerd. Dit houdt onder andere in dat het bedrijf onverkoopbaar is, instappende vennoten hoeven geen som geld in te brengen en vertrekkende vennoten kunnen ook geen grote som geld meenemen omdat er geen groot persoonlijk kapitaal wordt opgebouwd. Verenigd met vele andere bedrijven maken we onderdeel uit van een groep die op een nieuwe manier wil werken aan een gezonde economie. Met expertise en financiële middelen ondersteunen we elkaar.

BSO Het Zeehuis
Onder de paraplu van CV Zeevonk hebben we nu Waldorfschool Zeevonk en BSO Het Zeehuis geregistreerd bij de Kamer van Koophandel! Op dit moment wordt er hard gewerkt om de buitenschoolse opvang te realiseren en zo snel mogelijk te openen. Deze opvang is officieel geregistreerd en heeft een LRK-nummer, dit biedt ouders de mogelijkheid om een deel van het betaalde geld terug te vragen via de belastingdienst. We onderzoeken nog hoe dit kan bijdragen tot het verlagen van de ouderbijdrage voor de school.

Tot slot nog dank aan allen die ons hebben bijgestaan met een donatie in het afgelopen jaar. Dat waren hele fijne, ondersteunende verrassingen!

Hartelijke groet,

Team Zeevonk

30 mrt 2022