Onderwijsideeën

Leeftijdsfasen en onderwijsideeën

Kleuters
In de leeftijd van 0 tot 7 jaar leren de kinderen zich thuis voelen in hun eigen lichaam, zij maken van daaruit contact met hun directe omgeving en hun verzorgers.
Gedurende de eerste zeven jaar krijgt het jonge kind steeds meer controle en sturing over het eigen lichaam en komt de grote beweeglijkheid tot rust, het vermogen om zelf de omgeving vorm te geven neemt toe. Dit legt de basis om in de volgende fase tot leren te kunnen komen.
Voor jonge kinderen in de peuter- en kleuterklassen is er veel ruimte voor vrij spel waarin eigen initiatieven en de fantasie tot bloei kunnen komen. Terugkerende ritmes in de opbouw van de dag, de week en het jaar ondersteunen het kind in zijn groeiproces. Verzorging van de omgeving en het eten, voedende verhalen en liederen, vieringen van jaarfeesten en het beleven van de ons omringende natuur helpen het kind om zich in al zijn levenskracht te ontwikkelen.

Onderbouw
In de onderbouw, vanaf ongeveer 7 jaar, gaan de kinderen aan de hand van de leerkracht de wereld in. Zowel aan de omgeving als in het eigen innerlijke leven worden vele nieuwe kwaliteiten en gevoelens ontdekt. De buitenwereld wordt groter, de binnenwereld rijker. Dit uit zich in groeiende individualiteit van ieder kind. In de groep is het een sociale leerweg om met elkaar samen te werken en tegelijkertijd de eigenheid van jezelf en de ander ruimte te geven.
De vertelstof en het leerplan ondersteunen de kinderen op deze weg in de onderbouw. Kunstzinnig en ambachtelijk werk spelen een belangrijke rol bij het verwerken en verdiepen van de lesstof.
De leerkracht kijkt met tegenwoordigheid van geest naar wat de groep en de individuele kinderen nodig hebben en speelt hier op in door middel van het lesaanbod.
Door zich te verdiepen in de onderwerpen die aan bod komen in de periodelessen krijgt de leerkracht een verbinding met de inhoud van de stof, dit stelt hem of haar in staat om vanuit eigen enthousiasme de lesstof over te brengen aan de kinderen.

Bovenbouw
Vanaf ongeveer14 jaar nemen de jonge mensen een nieuwe stap, ze gaan hun eigen mening vormen en zoeken naar wegen om zichzelf neer te zetten in de wereld, er wordt een aanzet gemaakt tot het vinden en verwezenlijken van de eigen idealen.