Participatie

Eén van de verbindingen die je als ouder aangaat met onze school is via de stroom van geld. Door de ouderbijdrage aan ons worden de leerkrachten in staat gesteld om in hun levensbehoeftes te voorzien. Dit geeft hen de energie en kracht om zich in te zetten voor gezond onderwijs aan de kinderen.
Besef dat je hiermee niet alleen een daad verricht voor je eigen kind, maar ook voor de andere kinderen, ouders én de leerkrachten.

Enkele keren per jaar organiseren we een ouderavond of -middag. Door samen te komen en te spreken over de inhoud van ons onderwijs en organisatorische zaken gaan we een verbinding aan met elkaar en vormen wij de kring die om de kinderen heen staat. Deze kring is van groot belang voor de kinderen en de school.

Gedurende het jaar vinden er allerlei jaarfeesten, open dagen en een markt plaats. Iedere inzet van ouder, leerkracht en kind draagt bij aan de vreugde. Bijdragen kunnen zijn in de vorm van helpen organiseren, coördineren, lekkers bakken of helpen met het aankleden en inrichten van ruimtes.

Heb je een warm hart voor onze school? Draag dit uit naar de mensen in je omgeving opdat steeds meer mensen de weg naar Waldorfschool Zeevonk kunnen vinden.