Privacybeleid

Privacyverklaring Waldorfschool Zeevonk

Dit is de privacyverklaring van de Waldorfschool Zeevonk. Er zijn situaties waarin gegevens van bezoekers van deze site door de Waldorfschool Zeevonk verzameld zullen worden. Om deze reden is het van belang te weten wat er met deze gegevens gedaan wordt en hoe wensen rondom deze persoonlijke gegevens kunnen worden aangeven. De volgende verklaring is daarom van belang om te lezen.

Doelen

Er wordt voor een aantal doelen gegevens verzameld en bewaard door de Waldorfschool Zeevonk. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven:
De Waldorfschool Zeevonk maakt gebruik van nieuwsbrieven per e-mail.
Deze nieuwsbrieven hebben als doel het delen van informatie betreft de Waldorfschool Zeevonk, alsook informatie van gelijksoortige initiatieven of organisaties die samenwerken met de Waldorfschool Zeevonk. Voor deze nieuwsbrieven worden naam en e-mailadres verzameld via het daarvoor bestemde formulier, te vinden op de site van de Waldorfschool Zeevonk. Hiernaast kan deze informatie met uw toestemming ook mondeling of tekstueel verzameld worden.

Contact opnemen:
Persoonlijke gegevens als e-mailadres worden verzameld als u de Waldorfschool Zeevonk met een vraag via de website benaderd. In het contactformulier op de website wordt enkel gevraagd naar de hoognodige gegevens om de vraag goed te kunnen beantwoorden, zoals naam en e-mailadres.

Beveiliging:
Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers van de website van de staatsVrijeschool ervan uit kunnen gaan dat hun gegevens die zij opgeven op de website veilig en met zorg worden behandeld, maakt de website gebruik van een firewall applicatie. Deze verzamelt, mits het nodig is en afhankelijk van de privacy instellingen op de computer of telefoon(‘Apparaat’) van de desbetreffende bezoeker: IP adres, MAC adres, Apparaat type, model en besturingssysteem; informatie over het mobiele netwerk, internet service provider, browser type en taal; land en tijdzone.

Ontvangers:

De gegevens die de Waldorfschool Zeevonk ontvangt en verwerkt, worden beheerd door de volgende diensten:

Hostnet:
De e-mail en website van de Waldorfschool Zeevonk worden gehost door Hostnet. Als u contact opneemt via een formulier of via e-mail worden deze betreffende mails op de server van Hostnet opgeslagen.

Wordfence:
Om ervoor te kunnen zorgen dat wij de veiligheid kunnen garanderen voor alle gebruikers van onze website maken wij gebruik van een firewall applicatie. Deze applicatie staat op de door ons gehuurde server bij Hostnet. Deze applicatie scant al het data verkeer aan de hand van de constant geüpdatet veiligheid regelgeving. Mocht er sprake zijn dat een van deze veiligheidsregels gebroken wordt tijdens een bezoek aan de website dan zal de firewall het IP adres en andere niet persoonlijke gegevens delen met de ontwikkelaar van deze applicatie, Deviant, Inc.(Privacy Policy) zodat zij onze website en haar bezoekers kunnen beschermen tegen verdachte IP adressen.

Onder normale omstandigheden zal deze data na 90 dagen verwijderd worden, er kunnen echter gevallen zijn waarbij deze data langer bewaard blijft (totdat het IP adres niet meer verdacht is of offline gaat).

Wij beroepen ons hierbij op de het gerechtvaardigd belang welke is onderschreven in de EU Privacy Regulaties (AVG/GDPR).
Hiernaast heeft de Waldorfschool Zeevonk een DPA (Data Processing Agreement) getekend met Defiant Inc. om een rechtsgrondslag te creëren voor het verwerken van de data.

Duur opslag

Beveiliging:
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk worden de gegevens opgeslagen door Wordfence. Onder normale omstandigheden voor een periode van 90 dagen.

Contact opnemen:
Als u contact opneemt met de Waldorfschool Zeevonk worden uw gegevens zoals naam en e-mailadres opgeslagen in de mailbox. Deze mails worden voor een periode van maximaal 2 jaar bewaard.

Beveiliging:

Van de gegevens die de systemen en software verzamelen worden geen fysieke kopieën gemaakt tenzij wij om uw toestemming gevraagd hebben.

Persoonsgegevens die opgeslagen zijn via bovenstaande systemen zijn alleen toegankelijk via deze systemen en zijn met een wachtwoord en zijn waar mogelijk tweestaps verificatie beveiligd.

De apparaten die toegang hebben tot uw gegevens zijn allemaal beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk.

Daarnaast wordt uw bezoek aan deze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Waldorfschool Zeevonk privé is. Dit herkent u aan het slotje voor de URL.

Uw rechten:

Recht op inzage:
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die de Waldorfschool Zeevonk vastgelegd en bewaard heeft. Dit kan doormiddel van telefonisch contact of een e-mail.

Recht op rectificatie:
Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Waldorfschool Zeevonk.

Recht op overdracht:
Mocht u de gegevens die de Waldorfschool Zeevonk van u heeft opgeslagen nodig hebben in geval van overstap naar een andere partij/instantie, dan hebt u recht op overdracht. Hierbij dient de staatsVrijeschool al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens:
Wilt u dat uw gegevens niet langer vastgelegd zijn door de Waldorfschool Zeevonk? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op indienen van een klacht:
U hebt het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de staatsVrijeschool niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
(Zie website : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

AVG Grondslag:

De staatsVrijeschool verwerkt persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang.

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze activiteiten en diensten. Uw e-mailadres is nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan de staatsVrijeschool de desbetreffende activiteit/dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn dat de gegevens die u heeft gedeeld met de Waldorfschool Zeevonk, gedeeld worden met een derde partij, bijvoorbeeld voor het aanbieden van een activiteit, dan zal hiervoor eerst om uw toestemming gevraagd worden.

De Waldorfschool Zeevonk tracht ten alle tijden uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Hebt u toch vragen of heeft u het idee dat wij niet goed met uw gegevens omgaan, neem dan contact op via de onderstaande contact gegevens.