zz – Schenk-kring

Wilt u Waldorfschool Zeevonk steunen in het verwezenlijken van haar idealen?
Dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan de schenk-kring!

Als staatsvrije Waldorfschool hebben wij veel vrijheid in het vormen van ons onderwijs.
De school is groeiende, wij zijn gezegend met de ouders die om ons heen staan en met hun bijdrage dit onderwijs mogelijk maken.
Het vinden van een financieel evenwicht is echter ook een uitdaging, we zitten in de beginfase, met ieder groeimoment doen zich weer nieuwe gezichten voor.

Rondom het kind, de leerkracht en de ouders staat nóg een groep mensen. We ervaren al veel steun uit vele hoeken. Steun van mensen die niet direct hun kind bij ons op school hebben, maar die wel inzien hoe belangrijk het is om de kinderen gezond onderwijs te bieden opdat zij zich tot vrije mensen kunnen ontwikkelen. Onze wens is om deze ondersteunende kring te verstevigen en wijder te maken.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de schenk-kring van Waldorfschool Zeevonk. Mocht u de mogelijkheid hebben om maandelijks een bedrag aan onze school te schenken, hoe klein ook, dan zijn wij daar enorm dankbaar voor!
Een eenmalige schenking is natuurlijk ook een mogelijkheid.

Wij hopen u ook persoonlijk te ontmoeten middels een jaarlijkse bijeenkomst op de school.
Gedurende het jaar schrijven we enkele nieuwsbrieven om onze ontwikkelingen met u te delen, hiervoor vragen we u uw e-mailadres te delen.

Voor maandelijkse steun kunt u een vast bedrag overschrijven naar:
IBAN NL 19 TRIO 0320 0170 52  t.n.v. StaatsVrijeschool Den Haag
Vermeld hierbij schenkkring M uw emailadres

Indien u periodiek wilt schenken in andere termijnen vermeld dan
schenkkring P uw emailadres

Mocht u eenmalig willen steunen vermeld dan bij uw overschrijving:
schenkkring E uw emailadres