zz – Visie

Ieder kind komt met vele mogelijkheden en kwaliteiten op aarde, al groeiende zoekt het zijn weg en bouwt aan zijn eigen toekomst.
Wij, ouders en leerkrachten, mogen het kind begeleiden in zijn ontwikkeling tot vrij mens.

In de klas streven wij ernaar om een gezonde omgeving en een ademend dagritme te bieden zodat ieder kind zich naar beste vermogen kan ontwikkelen. Iedere leerkracht krijgt de ruimte om de lesstof en het pedagogisch handelen naar eigen inzicht en vanuit eigen kracht vorm te geven.

De ontwikkelingsfase van het kind is de leidraad in wat we aanbieden. Leerstof zien wij als ontwikkelingsstof en niet als een doel op zich.

Kennen of weten is één ding. Om kennis werkelijk tot een levend denken te brengen is er handeling en ervaring nodig. Kinderen zijn van nature experimenteel en zitten lang niet zo vast in denkpatronen als wij volwassenen. Krijgt een kind de mogelijkheid om uit te proberen, te falen en opnieuw te beginnen, dan zal wat hij daarmee leert van veel grotere waarde zijn dan wat er in woorden wordt overgebracht.

Om tot een gezonde en levende leeromgeving te komen verbinden wij ons als leerkrachten met de kinderen, met de lesstof en de antroposofie. Wekelijks creëren wij ruimte voor studie, oefening en waarneming. Door zo samen op weg te gaan willen wij onszelf steeds weer vernieuwen en ontwikkelen opdat wij vanuit inspiratie onze lessen en pedagogiek kunnen vormgeven.

Opvoeding is zelfopvoeding, daar werken wij graag aan!