Wie zijn wij

Wie zijn wij

Het idee voor een staatsvrije vrijeschool in Den Haag ontstond op verschillende plekken. Bij enkelen van ons broeide het idee al een tijdje, voor anderen ontstond de noodzaak tot een school omdat de eigen kinderen ouder werden en de wens tot een passende school groeide.
Met vijf leerkrachten hebben wij ons verenigd in een maatschap, een zesde leerkracht, Janine, heeft zich sinds kort bij ons aangesloten als zzp’er en geeft ook les in de onderbouwklas.
De school is groeiend en bloeiend! We hebben met elkaar al een jaartje of honderd aan ervaring, toch vinden we steeds weer opnieuw een wiel uit, we houden onze ingesleten gewoontes onder de loep en blijven streven naar een frisse blik op het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen.
De leerkrachten in de klas geven vorm aan de dagelijkse gang van zaken in de school. Degenen die nog niet in de school werken staan er omheen, in onze wekelijkse vergaderingen bouwen we samen verder aan onze identiteit.

Selma van der Tuijn, onderbouwjuf
Als klein meisje zette ik mijn eerste stappen van het schoolse leven in de vrijeschool. Ik voelde mij er onmiddellijk thuis en bleef tot mijn achttiende. Na het afronden van de twaalfde klas wilde ik een ander stukje van de wereld zien, buiten de vrijeschool. Dit viel echter tegen en toen ik de kans kreeg een jaar later te beginnen aan de vrijeschool pabo (toen nog Hogeschool Helicon) greep ik die met beide handen aan. Graag wilde ik meer leren over de achtergrond van de vrijeschool en waarom ik mij daar thuis voelde.
Inmiddels sta ik al bijna 18 jaar voor de klas, nog steeds met net zoveel plezier als in het begin. Met enthousiasme, kennis en liefde begeleid ik de klassen die aan mijn zorgen worden toevertrouwd. Ik vind het belangrijk dat er een fijn pedagogisch klimaat is, dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en gezien worden. Als moeder van vier kinderen weet ik uit eigen ervaring hoe belangrijk dit is.
Ik vind het fijn om langs de zijlijn mee te werken aan Waldorfschool Zeevonk, een plek waar leerkrachten in vrijheid, kijkend naar de kinderen, hun onderwijs kunnen ontwikkelen.

Sanneke Potgieser, euritmiste op Zeevonk
Als kleuter sprak ik zelf de wens uit om naar een vrijeschool te gaan na een bezoek aan een bazar. Zo begon mijn vrijeschooltijd.
Op de middelbare school heb ik twee jaar op een staatsvrije vrijeschool gezeten. Dit waren heerlijke jaren waarin ik mij gezien voelde. Door sluiting van deze school ging ik naar enkele andere middelbare scholen, hier ervoer ik een veel anoniemere wereld.
Het was voor mij duidelijk dat ik verder wilde in de vrijeschoolwereld, ik kwam uit bij de euritmie, een vak dat mij al sinds mijn jeugd aansprak.
In mijn werk als euritmieleerkracht word ik blij van het enthousiasme en de fantasie van de kinderen. Iedere dag is voor hen een nieuw begin. Het beoefenen van euritmie helpt de kinderen om te leren bij zichzelf te zijn en tegelijkertijd oog te houden voor de groep, vaardigheden die we heel hard nodig hebben in deze tijd. De euritmie als kunst biedt vele mogelijkheden om de schoonheid te ervaren van muziek, poëzie en beweging.
De wens om een klein schooltje op te richten draag ik al lang bij me. Nu is het zover en hebben we daadwerkelijk met een mooie groep leerkrachten onze eigen school neergezet!

Christel Houtermans, onderbouwjuf
Ik ben geboren en getogen in Limburg waar ik in 1987 in Heerlen de reguliere PABO afgerond heb. Vervolgens ben ik enkele jaren gaan reizen. Vanaf 1991 heb ik 6 jaar als klassenleerkracht gewerkt aan de Vrije School te Zoetermeer.
In 1997 heb ik mijn werkzaamheden in het onderwijs enkele jaren stopgezet om me te richten op de opvoeding van mijn vier kinderen. In die tijd volgde ik de avondstudie orthopedagogiek aan de universiteit in Leiden.
Sinds 2012 ben ik werkzaam als klassenleerkracht aan De Vrije School Den Haag. Ik ben erg enthousiast over het opzetten van de eerste staatsvrije Vrijeschool in Den Haag. Mijn bijdrage aan deze school, waarin de vrijheid van leraarschap centraal staat, geeft mij positieve energie. 

Eefje Helleman, kleuterjuf op Zeevonk
Hallo, mijn naam is Eefje Helleman. Ik ben getrouwd met Volkert Kester en samen hebben wij 5 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 14 jaar. Zij zitten allemaal op een vrijeschool en de jongste gaat naar een antroposofisch kinderdagverblijf. Op mijn zestiende ben ik begonnen met het lezen van boeken van Rudolf Steiner, zo kwam ik erachter dat de antroposofische menskunde goed bij mij paste. Na een aantal opleidingen bezocht te hebben sprak Hogeschool Helicon (pabo voor de vrijeschool) mij het meeste aan. Zo kwam het dat ik juf werd.
Inmiddels ben ik nu bijna 20 jaar kleuterjuf. Nog iedere dag dat ik werk ga ik met veel plezier naar de kinderen. Ik geniet ervan om kinderen te zien groeien van net peuter af tot schoolrijpe kleuter, hen te volgen in hun ontwikkeling en goed te kijken naar wat ieder kind nodig heeft om tot bloei te komen. Met de kinderen ben ik graag bezig met huishoudelijk en ambachtelijk werk. Wol wassen, kaarden, spinnen en weven, hout snijden, brood bakken, soep koken, vuur maken en zo meer.
Het is heerlijk om nu fulltime te werken op een plek waar we veel buiten zijn. Ik ervaar hoe gezond het is voor mezelf en voor de kinderen om in een kleine groep de dag te beleven en zó vorm te geven dat het tegemoet komt aan de behoeftes van het jonge kind.

Mariëlle Grootwassink, onderbouwjuf op Zeevonk
Ik heb de kleuterklas, onderbouw en een deel van de bovenbouw aan een vrijeschool doorlopen.
Na de middelbare school heb ik enkele jaren gezworven. Boerderijwerk in Frankrijk en werk op een heilpedagogisch instituut in Portugal brachten mij prachtige ervaringen.
In 2006 begon ik aan mijn eerste baan als leerkracht in de onderbouw.
De geboorte van mijn eigen twee zoons bracht mij op het pad van de ontwikkeling van het jonge kind, als gastouder, peuter- en kleuterjuf heb ik veel geleerd, nu sta ik met nieuwe blik weer in de onderbouw, het leven wordt hoe langer hoe rijker!.
Ik ben een doener, ik werk graag met mijn handen, hout bewerken, tuinieren, muziek maken. Ik hou van pionieren, het is een geweldig avontuur om in een jonge school te werken. Ik zie aan de kinderen dat het goed is wat we doen!