Welkom

Zaterdag 17 april zijn nieuwe ouders en hun kinderen welkom in de Riouwstraat 1.
Na een gezamenlijke start in de zaal krijgt ieder in kleine groepjes de mogelijkheid om de lokalen te zien en verschillende mensen te spreken.
Aanmelden via de mail.
Wij zijn op dit moment in staat om onderwijs te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 9 jaar.

Welkom op de website van
Waldorfschool Zeevonk in Den Haag!

Waldorfschool Zeevonk is een particuliere kleinschalige school, geïnspireerd op het antroposofisch mensbeeld. Wij willen samen met ouders een gemeenschap vormen waaraan de kinderen zich kunnen spiegelen en ontwikkelen.

Het onderwijs vindt zowel binnen als buiten plaats. Tuinieren, spelen, bewegen en ambachtelijk werk krijgen dagelijks een plek. De leerkrachten verdiepen zich gezamenlijk in de aan te bieden leerstof en zoeken voortdurend naar verbinding met het dagelijks leven. Hiermee scheppen wij voor de kinderen een basis om op te groeien tot vrije, evenwichtige mensen; mensen die zelf handelend in de wereld staan, sociaal invoelend met zichzelf en anderen omgaan en in staat zijn tot een levendig denken.
Verschillende vakken en leerjaren vormen een coherent geheel opdat de kinderen een zinvol leerproces aan kunnen gaan.

Op 1 september 2020 zijn wij gestart in het Elizabeth Vreedehuis in de Riouwstraat! We hebben momenteel een kleutergroep (4 t/m 6 jaar) en een onderbouwgroep (6 t/m 9) jaar. Onze ambitie is om uit te groeien tot een school waar kinderen vanaf 2,5 tot 18 jaar een plek kunnen krijgen.