Welkom

Welkom op de website van
Waldorfschool Zeevonk in Den Haag!

Een initiatief van vijf enthousiaste leerkrachten met vele jaren ervaring.

Waldorfschool Zeevonk is een particuliere kleinschalige school, geïnspireerd op het antroposofisch mensbeeld. Wij willen samen met ouders een gemeenschap vormen waaraan de kinderen zich kunnen spiegelen en ontwikkelen.

Het onderwijs vindt zowel binnen als buiten plaats. Tuinieren, spelen, bewegen en ambachtelijk werk krijgen dagelijks een plek. De leerkrachten verdiepen zich gezamenlijk in de aan te bieden leerstof en zoeken voortdurend naar verbinding met het dagelijks leven. Hiermee scheppen wij voor de kinderen een basis om op te groeien tot vrije, evenwichtige mensen; mensen die zelf handelend in de wereld staan, sociaal invoelend met zichzelf en anderen omgaan en in staat zijn tot een levendig denken.
Verschillende vakken en leerjaren vormen een coherent geheel opdat de kinderen een zinvol leerproces aan kunnen gaan.

Op 1 september 2020 zijn wij gestart in het in het Elizabeth Vreedehuis in de Riouwstraat met 8 leerlingen! We hebben een peuter- kleutergroep en een onderbouwgroep van gemengde leeftijden. Onze ambitie is om uit te groeien tot een school waar kinderen vanaf 2,5 tot 18 jaar een plek kunnen krijgen.
De groepen hebben een grootte van maximaal 15 kinderen.

Een jaar geleden bouwden we aan een school, we wisten wat we wilden, en we twijfelden er niet aan dat het ons zou lukken (toegegeven… wakkere nachten met kopzorgen zijn niet aan ons voorbij gegaan…), dat het nu werkelijkheid is geworden komt soms nog heel onwerkelijk over.
Dan knijpen we in elkaars arm: “zie ons eens lopen, met acht kinderen in het bos!”

Lees verder over de ontwikkelingen in de 6e nieuwsbrief.